Trolltunga parkering

Parker bilen ved eit av dei tre startpunkta for hovudløypa

© Shutterstock.com / Riccardo Zambelloni

car

Med bil til Trolltunga

Frå Odda sentrum køyrer du Rv13 i 6 km til Tyssedal. Sving til høgre og følg skiltinga til Trolltunga. Turen frå Odda til Skjeggedal tar ca. 30 min.

parking sign

Parkering på Trolltunga

Det er tre parkeringsplassar for dei som skal til Trolltunga. P3 Mågelitopp har berre førehandstinging. Parkeringsavgifta for P2 Skjeggedal og P1 Tyssedal betaler du i automaten. Kvitteringa legg du godt synleg i frontruta på bilen.

Når P2 er full på travle dagar, går det skyttelbussar frå P1 Tyssedal til P2 Skjeggedal. Billett får du kjøpt om bord, med kontantar eller kort.

Parkeringsavgifta hjelper oss med å sikre at alle turgåarar får ein trygg og minneverdig tur til Trolltunga. Midlane gjer det mogleg å byggje turløypene og halde ved like toalett, redningshytter og den 6 km lange Skjeggedalsvegen. Med driv òg fjellvaktteneste.

vans and bus

Buss, campingvogn og minibuss

Vegen frå P1 Tyssedal til P2 Skjeggedal er for smal for bussar, campingvogner og minibussar. Maks lengde er 5,2 m.

Større køyretøy må parkere ved P1 Tyssedal. Det er ikkje lov med overnatting, camping, grilling eller bålbrenning på eller ved denne parkeringsplassen.

Skyttelbussane køyrer frå P1 Tyssedal til P2 Skjeggedal, og frå P2 Skjeggedal til P3 Mågelitopp. Sjå bussruta nedanfor.

P1-sign. Parking

P1 i Tyssedal

220 parkeringsplasser
Parkeringsavgift:
Same dag (til midnatt) – NOK 300
To dagar (til midnatt) – NOK 500
Tre dagar (til midnatt) – NOK 700
Valfri transport til P2/P3 må betalast separat.
Avstand til Trolltunga: 40 km t/r
Høgdeskilnad: 1040 m
Høgdeskilnad totalt: 2000 m
Estimert gangtid: 15 timar t/r

(Sjå kart her)

P2-sign. Parking

P2 Skjeggedal – Hovudstartpunkt

180 parkeringsplasser
Parkeringsavgift:
Same dag (til midnatt) – NOK 500
To dagar (til midnatt) – NOK 700
Tre dagar (til midnatt) – NOK 900
To motorsyklar kan dele parkeringsfelt og betale det same som ein bil.
Valfri transport til P3 må betalast separat.
Avstand til Trolltunga: 28 km t/r
Høgdeskilnad:  800 m
Høgdeskilnad totalt:  1200 m
Estimert gangtid: 8–12 timar t/r

Vegen er for smal for campingbilar og minibussar. Maks lengde 5,2 m.

 (Sjå kart her)

P3-sign. Parking

P3 Mågelitopp

30 parkeringsplasser
Privat bomveg/parkeringsplass
Parkeringsavgift: NOK 600 for éin dag
Avstand til Trolltunga: 20 km t/r
Høgdeskilnad: 320 m
Høgdeskilnad totalt: 800 m
Estimert gangtid:  7–10 timar t/r

Sesong: 4. juni – 31. september 2021
Viss vera tillèt det, og det er snøfritt opp til P3 Mågelitopp, opnar parkering på P3 Mågelitopp i byrjinga av juni.

MERK! Opningstidene er avhengig av vêrforhold i fjellet og kan stenga på kort varsel.

(Sjå kart her)

Førehandstinging anbefalast

Du kan scrolle tabellen sidelengs
Du kan scrolle tabellen sidelengs
Man on tip of Trolltunga edge

© Photo: Destination Hardanger Fjord/Till Hanten