Trolltunga parkering

Parker bilen ved eit av dei tre startpunkta for hovudløypa

© Shutterstock.com / Riccardo Zambelloni

car

Med bil til Trolltunga

Frå Odda sentrum køyrer du Rv13 i 6 km til Tyssedal. Sving til høgre og følg skiltinga til Trolltunga. Turen frå Odda til Skjeggedal tar ca. 30 min.

parking sign

Bomveg- og parkeringsavgift til Trolltunga

Det er tre parkeringsplassar for dei som skal til Trolltunga. Det er bomveg frå P1 Tyssedal opp til P2 Skjeggedal og vidare til P3 Mågelitopp.

Parkeringsavgifta for P1 Tyssedal betaler du i automaten. På parkeringsplassen P2 Skjeggedal betaler du både parkerings- og bomvegavgift i automaten. Kvitteringa legg du godt synleg i frontruta på bilen.

P3 Mågelitopp har berre førehandstinging. Bomvegavgiften på kr 200 må betales i automaten på P2 Skjeggedal før du kjører opp til P3.

Når P2 er full på travle dagar, går det skyttelbussar frå P1 Tyssedal til P2 Skjeggedal. Det går òg skyttelbuss frå P2 opp til P3 Mågelitopp. Billettar får du kjøpt om bord, med kontantar eller kort.

Bomvegavgifta hjelper oss med å sikre at alle turgåarar får ein trygg og minneverdig tur til Trolltunga. Midlane gjer det mogleg å byggje og halde ved like turløypene, skilt og informasjontavler og to redningshytter. Me driv òg fjellvaktteneste og bidrar til å halde ved like Skjeggedalsvegen.

Parkeringsavgifta blir brukt til å halde ved like toalettene og parkeringsplassane, og til å betale parkeringsvertane.

vans and bus

Buss, campingvogn og minibuss

Vegen frå P1 Tyssedal til P2 Skjeggedal er for smal for bussar, campingvogner og minibussar. Maks lengde er 5,2 m.

Større køyretøy må parkere ved P1 Tyssedal. Det er ikkje lov med overnatting, camping, grilling eller bålbrenning på eller ved denne parkeringsplassen.

Skyttelbussane køyrer frå P1 Tyssedal til P2 Skjeggedal, og frå P2 Skjeggedal til P3 Mågelitopp. Sjå bussruta nedanfor.

P1-sign. Parking

P1 i Tyssedal

220 parkeringsplasser

Parkeringsavgift:
Same dag (til midnatt) – kr 300
To dagar (til midnatt) – kr 500
Tre dagar (til midnatt) – kr 700
Valfri transport til P2/P3 må betalast separat.

Avstand til Trolltunga: 38 km t/r
Høgdeskilnad: 1040 m
Høgdeskilnad totalt: 2000 m
Estimert gangtid: 15 timar t/r

(Sjå kart her)

P2-sign. Parking

P2 Skjeggedal – Hovudstartpunkt

180 parkeringsplasser

Bomveg- og parkeringsavgift:
(Bomvegavgift er inkludert i prisen)
Same dag (til midnatt) – kr 500
To dagar (til midnatt) – kr 700
Tre dagar (til midnatt) – kr 900
To motorsyklar kan dele parkeringsfelt og betale det same som ein bil.
Valfri transport til P3 må betalast separat.

Avstand til Trolltunga: 27 km t/r
Høgdeskilnad:  800 m
Høgdeskilnad totalt:  1200 m
Estimert gangtid: 8–12 timar t/r

Vegen er for smal for campingbilar og minibussar. Maks lengde 5,2 m.

 (Sjå kart her)

P3-sign. Parking

P3 Mågelitopp

30 parkeringsplasser
Privat bomveg/parkeringsplass

Parkeringsavgift: kr 600 for éin dag
Bomvegavgift: Alle som køyrer frå P1 Tyssedal til P2 Skjeggedal må betale bomavgift. Dette gjeld òg for dei som skal parkere på P3 Mågelitopp.

Bomvegavgifta på kr 200 må betalast i automaten på P2 Skjeggedal før du køyrer opp til P3 Mågelitopp.

Avstand til Trolltunga: 20 km t/r
Høgdeskilnad: 320 m
Høgdeskilnad totalt: 800 m
Estimert gangtid:  7–10 timar t/r

Sesong: 3. juni –30. september 2022
Det er framleis snø på parkeringsplassen på P3 Mågelitopp (20.5.22), men parkeringsplassen skal opna som planlagt 3. juni. Fram til 3. juni vil busselskapet Odda Buss køyra opp til dit stien startar på P3 Mågelitopp på dagar med fint vêr.

Ikkje mogleg berre å køyra opp for å sleppa av passasjerar
Det er ein smal veg opp til P3 Mågelitopp. Det er derfor berre mogleg å køyra opp for skyttelbussene og for bilane som har reservert parkering på P3 Mågelitopp. Det er dessverre ikkje mogleg for andre å køyra opp til P3 Mågelitopp for å sleppa av passasjerar og så køyra ned igjen.

MERK! Opningstidene er avhengig av vêrforhold i fjellet og vegen kan stengast på kort varsel.

(Sjå kart her)

Førehandstinging anbefalast

 

 

Du kan scrolle tabellen sidelengs
Du kan scrolle tabellen sidelengs
Man on tip of Trolltunga edge

© Photo: Destination Hardanger Fjord/Till Hanten