Trolltunga parkering

Parker bilen ved eit av dei tre startpunkta for hovudløypa

© Shutterstock.com / Riccardo Zambelloni

car

Med bil til Trolltunga

Frå Odda sentrum køyrer du Rv13 i 6 km til Tyssedal. Sving til høgre og følg skiltinga til Trolltunga. Turen frå Odda til Skjeggedal tar ca. 30 min.

parking sign

Bomveg- og parkeringsavgift til Trolltunga

Det er tre parkeringsplassar for dei som skal til Trolltunga. Det er bomveg frå P1 Tyssedal opp til P2 Skjeggedal og vidare til P3 Mågelitopp.

Parkeringsavgifta for P1 Tyssedal betaler du i automaten. På parkeringsplassen P2 Skjeggedal betaler du både parkerings- og bomvegavgift i automaten. Kvitteringa legg du godt synleg i frontruta på bilen.

P3 Mågelitopp har berre førehandstinging. Før du køyrer opp dit må du først betale bomvegavgifta (NOK 200) på P2 Skjeggedal.

Når P2 er full på travle dagar, går det skyttelbussar frå P1 Tyssedal til P2 Skjeggedal. Det går òg skyttelbuss frå P2 opp til P3 Mågelitopp. Billettar får du kjøpt om bord, med kontantar eller kort.

Bomveg- og parkeringsavgifta hjelper oss med å sikre at alle turgåarar får ein trygg og minneverdig tur til Trolltunga. Midlane gjer det mogleg å byggje turløypene og halde ved like toalett, redningshytter og Skjeggedalsvegen. Med driv òg fjellvaktteneste.

vans and bus

Buss, campingvogn og minibuss

Vegen frå P1 Tyssedal til P2 Skjeggedal er for smal for bussar, campingvogner og minibussar. Maks lengde er 5,2 m.

Større køyretøy må parkere ved P1 Tyssedal. Det er ikkje lov med overnatting, camping, grilling eller bålbrenning på eller ved denne parkeringsplassen.

Skyttelbussane køyrer frå P1 Tyssedal til P2 Skjeggedal, og frå P2 Skjeggedal til P3 Mågelitopp. Sjå bussruta nedanfor.

P1-sign. Parking

P1 i Tyssedal

220 parkeringsplasser

Parkeringsavgift:
Same dag (til midnatt) – kr 300
To dagar (til midnatt) – kr 500
Tre dagar (til midnatt) – kr 700
Valfri transport til P2/P3 må betalast separat.

Avstand til Trolltunga: 38 km t/r
Høgdeskilnad: 1040 m
Høgdeskilnad totalt: 2000 m
Estimert gangtid: 15 timar t/r

(Sjå kart her)

P2-sign. Parking

P2 Skjeggedal – Hovudstartpunkt

180 parkeringsplasser

Bomveg- og parkeringsavgift:
(Bomvegavgift er inkludert i prisen)
Same dag (til midnatt) – kr 500
To dagar (til midnatt) – kr 700
Tre dagar (til midnatt) – kr 900
To motorsyklar kan dele parkeringsfelt og betale det same som ein bil.
Valfri transport til P3 må betalast separat.

Avstand til Trolltunga: 27 km t/r
Høgdeskilnad:  800 m
Høgdeskilnad totalt:  1200 m
Estimert gangtid: 8–12 timar t/r

Vegen er for smal for campingbilar og minibussar. Maks lengde 5,2 m.

 (Sjå kart her)

P3-sign. Parking

P3 Mågelitopp

30 parkeringsplasser
Privat bomveg/parkeringsplass

Parkeringsavgift: kr 600 for éin dag
Bomvegavgift: Før du køyrer opp til P3 må du først betala bomveiavgift (kr 200) for Skjeggedalsvegen (strekninga P1 Tyssedal – P2 Skjeggedal).

Avstand til Trolltunga: 20 km t/r
Høgdeskilnad: 320 m
Høgdeskilnad totalt: 800 m
Estimert gangtid:  7–10 timar t/r

Sesong: 4. juni – 26. september 2021
Viss vera tillèt det, og det er snøfritt opp til P3 Mågelitopp, opnar parkering på P3 Mågelitopp i byrjinga av juni.

MERK! Opningstidene er avhengig av vêrforhold i fjellet og kan stenga på kort varsel.

(Sjå kart her)

Parkeringsplassen på P3 Mågelitopp er no stengd for sesongen.

 

Du kan scrolle tabellen sidelengs
Du kan scrolle tabellen sidelengs
Man on tip of Trolltunga edge

© Photo: Destination Hardanger Fjord/Till Hanten