Skip to main content

Trolltunga – camping på fjellet

Photo: Shutterstock.com / baitong333

Trolltunga camping

Turen til og frå Trolltunga er lang. Det hender at turgåarar ønskjer å sakke på tempoet og bruke to dagar; slik får dei meir tid til å nyte den vakre fjellheimen.

Solnedgangen i fjellet kan vere ei magisk oppleving, spesielt på klare sommardagar, og om natta kan du oppleve ei djup ro. (Sjå klokkeslett for solnedgang og soloppgang.)

Villmarka er sårbar

For å skåne naturen må du vere nøye med kor du slår leir. Vi tilrår at du set opp telt berre på stadene som er merkte med teltsymbol på kartet.

Leirplassen må vere nedanfor stien og i god avstand frå bekker og vatn. Vi ber deg respektere skilt som viser forbod mot camping! Dette er til dømes område i nærleiken av hytter, rasteplassar som skal kunne nyttast av alle turgåarar, eller stader med ekstra sårbar natur. Det er ikkje tillate å slå leir i nærleiken av parkeringsplassane.

For å minske slitasjen på den sårbare alpine vegetasjonen bør du helst slå opp teltet på bart berg. Same kor du slår leir, må du ha med eit godt og tjukt liggeunderlag.

Merk: Fjellvaktene og villmarksguidane har høve til å bortvise turgåarar som slår leir der det er forbode, tenner bål når det ikkje er lov, forureinar bekker og vatn eller forsøplar naturen.

Night scene of camping site at Trolltunga travel destination

© Shutterstock.com / Feel good studio

Bål og søppel

Du bør enten ha med mat som ikkje treng å kokast, eller ta med eit lite kokeapparat. Hugs at det ikkje er lov å tenne bål mellom 15. april og 15. september.

Det er ingen offentlege toalett på fjellet. Kvar turgåar må ta med alt bosset sitt frå turen – kast det i bossdunkane på parkeringsplassen. Dette gjeld sjølvsagt boksar, flasker og all matinnpakning, men òg brukt toalettpapir!

Kjøp berre telt av god kvalitet. Sterk vind kan lett rive sund duken i billege telt. I så fall må du ta med deg det øydelagde teltet tilbake frå fjellet.

Ulempa med å overnatte på fjellet er at du må bere ein mykje tyngre ryggsekk – og han vil nok kjennast ekstra tung på den lange stigninga opp til Trolltunga.

Ein flott leir ventar på deg!

Du bør enten ha med mat som ikkje treng koking eller ta med eit lite kokeapparat. Hugs at det ikkje er lov å tenne bål mellom 15. april og 15. september.

Det er ingen offentlege toalett på fjellet. Kvar turgåar må ta med alt bosset sitt frå turen – kast det i bossdunkane på parkeringsplassen. Dette gjeld sjølvsagt boksar, flasker og all matinnpakning, men òg brukt toalettpapir!

Kjøp berre telt av god kvalitet. Sterk vind kan lett rive sund duken i billege telt. I så fall må du ta med det øydelagde teltet tilbake frå fjellet.

Ulempa med å overnatte på fjellet er at du må bere ein mykje tyngre ryggsekk – han vil nok kjennast ekstra tung på den lange stigninga opp til Trolltunga.

Reglar for camping

  • Sørg for å ha med eit telt av god kvalitet, ein god og varm sovepose og eit tjukt liggeunderlag.
  • Ta med klesskifte og vind- og vasstette klede.
  • Sørg for at leiren din ligg nedanfor stien og i god avstand frå bekker og vatn.
  • Likeeins må toalettbesøka dine vere langt borte frå bekker og vatn.
  • Tenn ikkje bål mellom 15. april og 15. september.
  • Følg instruksar og påbod frå fjellvaktene og villmarksguidane.
  • Ver venleg å ta med alt bosset ditt frå turen – også brukt toalettpapir – og kast det i bossdunkane på parkeringsplassen.
  • Unngå forureining av bekker og vatn!
  • Ta vare på naturen vår!