Drikkevatn & Toalett

Photo: Shutterstock.com / Olesya Kuznetsova

Drikkevatn

På den lange turen til og frå Trolltunga treng du rikeleg med drikke. Sørg for å ta med mykje vatn og turmat som energibar, sjokolade og frukt. Vassflasker kan du fylle ved P2-parkeringsplassen i Skjeggedal.

Mange turgåarar fyller flaskene sine frå bekkene i fjellet. Det beste og tryggaste vatnet finn du høgt oppe og langt borte frå hyttene. Men vatnet i villmarka er ikkje testa, så vi kan ikkje garantere at det er trygt. Vêr merksam på at vatn kan innehalde ureiningar, spesielt etter kraftig regn, og at det er alltid er å betre å fylle vassflaska i ein rennande bekk enn i eit fjellvatn.

Av omsyn til helsa og tryggleiken til alle turgåarar må toalettbesøka dine vere nedanfor stien – langt borte frå bekker og vatn!

Toalett

Vêr merksam på at du ikkje vil finne offentlege toalett langs stiane på fjellet. Vi oppmodar deg til å nytte toaletta på parkeringsplassene i Skjeggedal eller Tyssedal før du startar på den lange turen opp til Trolltunga.

Av omsyn til helse og tryggleik for alle turgåarar må toalettbesøka dine vere nedanfor stien – langt borte frå bekker og vatn!

NB! Ver venleg å ta med deg alt bosset ditt og kast det i bossdunkane på parkeringsplassen. Dette gjeld òg brukt toalettpapir!

Unngå forureining – ta vare på naturen vår!