Skip to main content

Sørg for at du går heile turen til Trolltunga og tilbake i dagslys

Når er soloppgang og solnedgang på Trolltunga?

På høgfjellet rundt Trolltunga er det store variasjonar i dagslyslengde – frå nesten 19 timar om sommaren til mindre enn seks timar om vinteren.

Denne grafiske framstillinga viser kor mykje dagslys det er på ein gitt dato i året, tidspunkta for soloppgang og solnedgang, og kor mykje skumring det er før soloppgang og etter solnedgang.

Skal du gå fottur i fjellet, må du planlegge nøye og ta omsyn til dette. Gi deg sjølv god tid til turen opp til Trolltunga, så vel som til turen tilbake. Gi rom for tid til fotokøen, kvilestopp og uventa forseinkingar.

Gi deg sjølv alltid god margin. Nedstiginga kan vere spesielt risikabel. Det er meir sannsynleg at ei ulykke skjer når du er sliten – så pass på at du vil nå fram til parkeringsplassen medan det framleis er rikeleg med lys. For å vere på den sikre sida, og i tilfelle du blir overraska av skumring og mørke, bør du ha med ei god hovudlykt, som lyser opp løypa framfor deg.

Trolltunga Sunset

© Shutterstock.com / Forsberg