Skip to main content

Om Trolltunga AS

Målet vårt er å sikre at kvar turgåar får ei minneverdig oppleving av Trolltunga. Vi er kompromisslause både når det gjeld tryggleiken til alle som ferdast i høgfjellet og når det gjeld arbeidet med å ta vare på den storslåtte, men sårbare fjellheimen vår.

Trolltunga AS er eid av Ullensvang kommune. Vi lagar turløyper, har ansvar for vedlikehald av toalett, parkeringsplassar og redningshytter. Vi tilbyr òg fjellvakttenester og bidrar til å halde ved like den 5,4 km lange Skjeggedalsvegen. Inntektene våre går til å sikra turgåarar ei god og trygg oppleving av fjellheimen og Trolltunga.

På heimesida vår publiserer vi oppdatert informasjon om løypeforhold og vêr – med klare åtvaringar om når du bør unngå høgfjellet, eller berre vandre saman med ein erfaren guide.

Hiking boots on Trolltunga

Photo: © Shutterstock.com / Mykola Ivashchenko

BESØKSTALA
FOR TROLLTUNGA:

Trolltunga – ein av Noregs mest kjente attraksjonar

Trolltunga er den mest spektakulære fjellformasjonen i Noreg. Besøkstala våre taler for seg sjølv. Det siste tiåret har det årlege talet på turistar auka frå under tusen til meir enn 80 000 turgåarar pr. år. Grunna koronaviruset var det 36 500 som gjekk til Trolltunga i 2020 og 50 000 som gjekk i  2021. Det var 82 500 som gjekk til Trolltunga i 2022.
Vi oppmodar alle som lengtar til fjells om å ta turen til den storslåtte fjellhylla i år!

Den aukande populariteten til Trolltunga skaper fleire utfordringar. Trolltunga AS har tatt initiativ til viktige tiltak for å verne den vakre, men sårbare høgfjellsnaturen.

Trolltunga AS
Våre tilsette

Åse Marie Evjen

Åse Marie Evjen

Dagleg leiar
Mobil: +47 922 46 511

Eivind Børve

Eivind Børve

Stibyggjar og fjellvakt
Mobil: +47 990 37 166

Fjellvakten Leiv ved Ringedalsvatnet

Leiv Varberg

Fjellvakt
Mobil: +47 948 18 363

Sommarjobb som parkeringsvert

Vi har ledige stillingar som parkeringsverter.
Søknadsfrist snarest
Meir informasjon finn du her