Om Trolltunga AS

Målet vårt er å sikre at kvar turgåar får ei minneverdig oppleving av Trolltunga. Vi er kompromisslause både når det gjeld tryggleiken til alle som ferdast i høgfjellet og når det gjeld arbeidet med å ta vare på den storslåtte, men sårbare fjellheimen vår.

Vi driv fjellvakttenester og held ved like to redningshytter, lagar turløyper og har utforma informasjonstavler som skal gi innsikt og forsterke opplevinga. Vi står òg for vedlikehald av toaletta ved parkeringsplassane og den 6 km lange Skjeggedalsvegen.

På heimesida vår publiserer vi oppdatert informasjon om løypeforhold og vêr – med klare åtvaringar om når du bør unngå høgfjellet, eller berre vandre saman med ein erfaren guide.

Vi administrerer òg parkeringsplassane ved hovudløypa, og hjelper til med å organisere skyttelbussane. Midlane frå parkeringsavgifta går til arbeidet med å sikre at alle turgåarar får ein trygg og minneverdig tur til Trolltunga.

Trolltunga AS er ein ideell organisasjon som er etablert av den lokale kommunen.

Hiking boots on Trolltunga

Photo: © Shutterstock.com / Mykola Ivashchenko

BESØKSTALA
FOR TROLLTUNGA:

Graph showing visiting numbers from 2010 (800) to 2020 (36500)

Trolltunga – ein av Noregs mest kjente attraksjonar

Trolltunga er den mest spektakulære fjellformasjonen i Noreg. Besøkstala våre taler for seg sjølv. Det siste tiåret har det årlege talet på turistar auka frå under tusen til meir enn 80 000 turgåarar pr. år. I 2020 var det litt under halvparten så mange på Trolltunga. Grunna koronaviruset vert det truleg reduserte tal i 2021 òg. Vi oppmodar alle som lengtar til fjells om å ta turen til den storslåtte fjellhylla i år.

Den aukande populariteten til Trolltunga skaper fleire utfordringar. Trolltunga AS har tatt initiativ til viktige tiltak for å verne den vakre, men sårbare høgfjellsnaturen.

Trolltunga AS
Våre tilsette

Åse Marie Evjen

Åse Marie Evjen

Dagleg leiar
Mobil: +47 922 46 511

Eivind Børve

Eivind Børve

Stibyggjar
Mobil: +47 990 37 166

Fjellvakten Leiv ved Ringedalsvatnet

Leiv Varberg

Fjellvakt
Mobil: +47 948 18 363